Selecteer een pagina

Disclaimer

Marketing Mastermindgroep geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 70021864, verleent je hierbij toegang tot de diensten van Marketing Mastermindgroep.
Marketing Mastermindgroep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Marketing Mastermindgroep spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marketing Mastermindgroep.

Resultaten zijn niet typisch. Hiermee bedoelen we dat we methodes delen die voor ons succesvol zijn gebleken en waar derden, al dan niet in een aangepaste vorm, goede resultaten mee hebben behaald.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen (mogelijk) zelf inhoud plaatsen op de Website. Marketing Mastermindgroep oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, althans is dat niet verplicht, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons via de contact informatie zoals vermeld op de Website.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marketing Mastermindgroep nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Affiliate
Sommige links, op mijn website, funnels, blog en overige (digitale) uitingen, verwijzen naar producten en diensten van derde partijen en daar krijgt Marketing Mastermindgroep een affiliate vergoeding voor. Mocht je besluiten om ze, na het klikken op de betreffende link, aan te schaffen. Goed om te weten is dat de affiliate vergoeding die Marketing Mastermindgroep (mogelijk) ontvangt jou niks extra’s kost.
Producten en diensten die Marketing Mastermindgroep promoot zijn altijd beoordeeld door Marketing Mastermindgroep en waardevol bevonden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marketing Mastermindgroep of rechthebbende eigenaren en waar van toepassing haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marketing Mastermindgroep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.